2048

0
0
New Game

Play 2048 Game Online

Join the numbers and get to the 2048 tile!

Tiếp tục chơi Chơi lại

Hướng dẫn chơi: Sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím của bạn để di chuyển các ô. Khi 2 ô có số giống nhau, Chúng có thể gộp thành một!

How to play: Use your arrow keys to move the tiles. When two tiles with the same number touch, they merge into one!